Ünvanı ACE Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.
Merkezi Ataşehir, İstanbul
Adresi Kayışdağı Caddesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak Parlak Plaza No.5/5
Kuruluş Tarihi 10.05.2007
Ticaret siciline tescil tarihi 14.06.2007
Ticaret sicil numarası 628768
Sermayesi 1.000.000,00 TL
Kayıtlı Vergi Dairesi/V.No Kozyatağı / 0040485622
Faaliyet Konusu Anasözleşmenin 3.maddesi; Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler kapsamında kamu ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışmaları, gayrimenkuller ve bunlara bağlı hakların hukuki durumunun belirlenmesi, gayrimenkuller ve gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know-how sözleşmelerinin analizi, proje değeri ve en iyi kullanım değeri analizi,geliştirilmiş proje değeri analizi, eski eser gayrimenkullerin restorasyon-restitüsyon proje değeri analizi, gibi konularda değerleme ve danışmanlık hizmeti vermektir.

ORTAKLAR

Adı/Soyadı Pay Adedi Pay Oranı(%) Pay Tutarı (TL)
Mustafa Hacısalihoğlu 320.000 32 320.000
Barbaros Ergen 280.000 28 280.000
Serkan ŞAHİN 200.000 20 200.000
Ömer Lütfü Somun 100.000 10 100.000
M.Sedat Özkan 100.000 10 100.000
Toplam 1.000.000,00 100 1.000.000,00