Test KVKK 1

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında hazırlanmıştır. Ace gayrimenkul değerleme A.Ş. olarak bizler tüm paydaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliğine azami özen göstermekte ve korunması için gerekli önlemleri almaktayız. Kanunun 10. Maddesi uyarınca sizleri bazı konularda bilgilendirmek isteriz.
 
 • Veri Sorumlusu:
Unvan: Ace Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Temsilcisi: Serkan ŞAHİN
Adres: Kayışdağı Caddesi, Ayşe Hatun Çeşme Sokak, Parlak Plaza No 5/5 Ataşehir / İstanbul
İletişim: 0 216 575 70 14-44 e-posta: ace@acedd.com.tr
Mersis No: 0004048562200012
Temsilcisi: Serkan ŞAHİN
İletişim: 0 216 575 70 14-44 e-posta: serkansahin@acedd.com.tr
 
 • Kişisel verilerin işleme amacı:
Müşterilerimiz veya müşterilerimizin aracı olarak belirlediği kişi veya kuruluşlar, personel olarak şirketimize başvuran kişiler tarafından iletilen ve tarafımızca toplanan kişisel veriler,
 1. Gayrimenkul değerleme raporlarının hazırlanması,
 2. Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi,
 3. Personel işlemlerinde kullanılması,
 4. Kurumsal müşterilerimizin (Bankalar, vb.) kullanmış oldukları sistemlere kullanıcı tanımlanması,
Amacı ile Kanunun 4., 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz içerisinden Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Pasaport No), İletişim (Telefon No, E-posta, Adres, vb.) verileri ve özel nitelikli kişisel verilerinizden Adli Sicil Kaydınız yukarıda adı geçen faaliyetlerimiz kapsamında işlenebilmektedir.
 
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:
İşlemiş olduğumuz kişisel veriler yasal zorunluluktan dolayı ilgili kuruluşlar (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.(GABİM), Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) vb.) ile tüzel veya gerçek müşterilerimize ve değerleme hizmetini ifa eden çalışanlarımız (değerleme uzman yardımcıları, değerleme uzmanları ve kontrol birimleri) ile paylaşılabilmektedir.
 
 • Kişisel verilerinizin toplama yönetimi ve hukuki dayanağı:
 1. Personel alımı başvurularında ilgilisinden e-posta ortamında özgeçmiş şeklinde bilgisayar ortamında (özgeçmişte içeren kişisel veriler), işe alımda da kimlik, adli sicil, iletişim bilgileri ilgilisinden yine e-posta yolu ile, (Nadir de olsa fiziki şekilde (kağıt üzerinde de) toplanabilmektedir.)
 2. Değerleme raporu hazırlamak amacı ile müşterilerimizin kullanmış olduğu sistemler, e-posta veya kişinin sözlü ifadeleri aracılığı ile,
 3. Yine değerleme raporu hazırlanması aşamasında dışarıdan hizmet aldığımız değerleme uzmanlarının kişisel verileri internet ortamında e-posta yolu ile,
toplanabilmektedir.
Tüm kişisel veriler Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları Ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Kanunun 5. Ve 6. Maddelerine istinaden toplanabilmektedir.
 
 • Veri Sahibinin Hakları:
 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içi veya dışı kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini isteme,
 5. Kanunun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
 1. Düzeltilen veya yok edilen/silinen kişisel verilerinin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 3. Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi sebebi ile zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini isteme,
Hakları bulunmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar hakkında şirketimize her daim başvurabilirsiniz. Başvuru formu ve Kişisel Veri işleme Politikamıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ace Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Kayışdağı Caddesi, Ayşe Hatun Çeşme Sokak, Parlak Plaza No 5/5 Ataşehir / İstanbul
Mersis No: 0004048562200012
www.acedd.com.tr
0 216 575 70 14 / 44