Yatırım Analizi ve Fizibilite

ACE,Yatırım analizi hizmeti, yatırım kararı alınmadan önce, fizibilite çalışmaları ile düşünülen yatırım süresi boyunca doğabilecek risklerin ve fırsatların yatırımcının bilgisine sunulmasıdır.

Belirli kullanım amaçlarına konu gayrimenkullere yönelik, yatırım öncesinde genel ekonomik veriler, arz talep araştırması, fiyat analizi ve rekabet koşullarının incelendiği veriler ışığında, projenin finansal karlılığının ve yatırımın geri dönüş oranının hesaplandığı yatırım analizleri ve fizibilite raporları hazırlanmaktadır.

Bu raporlarda sayısal verilerin dışında yatırımcıya karın maksimize edilmesi için gerekli yaklaşımlar ve projeler ve konseptler hakkında da bilgi verilmektedir.

Bu kapsamda öncelikle;

- Bölge analizleri ve değerlendirmeleri,

- Lokasyon analizleri ve değerlendirmeleri,

- İmar planı ve planlama konularında danışmanlık,

- En verimli,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analiz ve tesbiti,

- Boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi,

- Yatırım analizi ve stratejileri,

- Konsept geliştirme

- Gayrimenkul piyasası sektör analizleri ve danışmanlık hizmetleri,

- Yatırım stratejileri ve pazar analizleri,

- Gayrimenkul geliştirme, hizmetleri

hızlı ve güvenilir şekilde müşterilerimize sunulmaktadır.

 Yatırım Analizi ve Fizibilite

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 Yatırım Analizi ve Fizibilite
Gayrimenkul Değerleme

ACE, Bağımsız ve tarafsız olarak her türlü gayrimenkul (arazi,arsa,konut,fabrika,endüstriyel tesisler,otel v.b), gayrimenkullere bağlı hak v..

Detaylı İncele
 Yatırım Analizi ve Fizibilite
Danışmanlık

Gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyet ilişkilerinden kaynaklı sorunların çözümünde danışmanlık hizmetleri, Müşterilerinin gayrimenkule yönelik ..

Detaylı İncele
 Yatırım Analizi ve Fizibilite
Kentsel Dönüşüm

Kentlerdeki yapılaşmanın plan kararları ile uyumlu hale getirilmesi,bozuk yapılaşma ve riskli yapıların yenilenerek dönüştürülmesi, üzerinde..

Detaylı İncele