Gayrimenkul Değerleme

ACE, Bağımsız ve tarafsız olarak her türlü gayrimenkul (arazi,arsa,konut,fabrika,endüstriyel tesisler,otel v.b), gayrimenkullere bağlı hak ve faydalar ile gayrimenkul projelerinin belli bir tarihteki muhtemel değerinin Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri...

Hizmete Git

Yatırım Analizi ve Fizibilite

ACE,Yatırım analizi hizmeti, yatırım kararı alınmadan önce, fizibilite çalışmaları ile düşünülen yatırım süresi boyunca doğabilecek risklerin ve fırsatların yatırımcının bilgisine sunulmasıdır.

Hizmete Git

Danışmanlık

Gayrimenkul mülkiyeti ve mülkiyet ilişkilerinden kaynaklı sorunların çözümünde danışmanlık hizmetleri, Müşterilerinin gayrimenkule yönelik ihtiyaç ve beklentilerinde, olası risk belirleme, uygun hukuki çözüm üretme hizmetleri,

Hizmete Git

Kentsel Dönüşüm

Kentlerdeki yapılaşmanın plan kararları ile uyumlu hale getirilmesi,bozuk yapılaşma ve riskli yapıların yenilenerek dönüştürülmesi, üzerinde mülkiyet sorun ve anlaşmazlıkları bulunan taşınmazların inşaata elverişli hale...

Hizmete Git