Sermaye Piyasası Kurulundan Kamuoyuna Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulundan Kamuoyuna Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’undan Kamuoyuna Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesapları üzerinden, yatırımcıların manipüle edilerek mağdur edilmeye çalışıldığını duyurdu.Kurulun internet sayfasındaki basın duyurusu aşağıya alınmıştır.

Kamuoyuna Duyuru

“Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde Facebook, Twitter vb. sosyal medya hesapları üzerinden, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyet izni olmadan yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçeye dayanmayan, tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine yönelik olduğuna dair ciddi emareler bulunan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır. Yatırımcıların herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen, gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim ve haberleşme kanalları üzerinden, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”